Group Info

Happy Halloween

Mga ka-Nissan, Mag ingat po sa kalsada at habaan ang pasensia sa trapik. I-check mabuti ang sasakyan para sa kabutihan ng mga kasama at kasama sa kalsada. God Bless Everyone!!!
Share:
Created: Oct 30 '14 · Admin: Webmaster

Users

Newsfeed